Hvad er optioner?

En option er et såkaldt derivat, som er et finansielt instrument hvis værdi er knyttet til et underliggende aktiv, som kan være en obligation, en aktie, råvarer eller et aktieindeks. På OMX Derivatives Market kan man dog kun handle optioner, hvis underliggende aktiv er aktier og OMXC20-indekset.

Der findes to forskellige typer af optioner - call-optioner og put-optioner. En call-option giver ret, men ikke pligt, til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris. En put-option derimod giver ret, men ikke pligt, til at sælge et værdipapir på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris.

En optionskontrakt har følgende specifikationer:

Optionen kan enten udnyttes løbende (amerikansk option) eller kun ved udløb (europæisk option).

Som eksempel kan en call-option give køberen ret, men ikke pligt, til frem til udløbsdatoen at købe 100 aktier til kurs 75. Hvis markedskursen på aktierne inden udløbsdagen er 100, kan han derfor opnå en gevinst på 25 kr. pr. aktie ved at udnytte sin købsret. Hvis markedskursen derimod er 70, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 75.

Du kan finde aktuelle kurser på nordiske optioner på hjemmesiden fra OMX Nordic Exchange.

Tilbage til oversigten