OMXC20 - C20 - indekset

Et aktie-indeks er en gruppering af aktier, der kan være betinget af aktiernes markedsværdi eller af branchetilhørsforhold. Afkastet opgøres typisk som den samlede værdiudvikling af udbetalte udbytter og kursændringer på aktierne, så indekset kan anvendes som benchmark.

OMXC20, populært kaldet C20 og tidligere kendt som KFX, er Københavns førende aktieindeks. Indekset består af de 20 mest omsatte aktier på den nordiske børs i København. Det begrænsede antal aktier garanterer, at alle de underliggende aktier i indekset er likvide, hvilket gør indekset særdeles velegnet som underliggende instrument for derivatprodukter. OMXC20 er et handelsbart indeks, hvorpå der udstedes futures og optioner. Sammensætningen af OMXC20-indekset revideres to gange om året. OMXC20 er et markedsværdivægtet prisindeks. OMXC20-indekset fik basisværdien 100 den 3. juli 1989.

Pr. 7. oktober 2011 er følgende aktier i OMXC20 indekset:

Tilbage til oversigten