Aktie-indeks

Et aktie-indeks er en gruppering af aktier, der kan være betinget af aktiernes markedsværdi eller af branchetilhørsforhold. Afkastet opgøres typisk som den samlede værdiudvikling af udbetalte udbytter og kursændringer på aktierne, så indekset kan anvendes som benchmark. Her følger en oversigt over danske og de mest kendte udenlandske indeks.

OMXC
Københavns totalindeks omfatter alle aktier noteret på den nordiske børs i København. Indekset hed tidligere KAX. Formålet med indekset er at afspejle den aktuelle tilstand og ændringer i markedet. OMXC fik basisværdien 100 den 31. december 1995.

OMXC20
OMXC20, populært kaldet C20 og tidligere kendt som KFX, er Københavns førende aktieindeks. Indekset består af de 20 mest omsatte aktier på den nordiske børs i København. Det begrænsede antal aktier garanterer, at alle de underliggende aktier i indekset er likvide, hvilket gør indekset særdeles velegnet som underliggende instrument for derivatprodukter. OMXC20 er et handelsbart indeks, hvorpå der udstedes futures og optioner. Sammensætningen af OMXC20-indekset revideres to gange om året. OMXC20 er et markedsværdivægtet prisindeks. OMXC20-indekset fik basisværdien 100 den 3. juli 1989.

OMXCB
OMX Københavns benchmarkindeks består af de 50 til 80 største og mest omsatte aktier og repræsenterer de fleste sektorer. Vægten af de indgående aktier baseres på markedsværdien justeret for free float. Dette betyder, at kun den del af aktiekapitalen, som anses for at være tilgængelig på markedet, indgår i indekset. Indekset fungerer som en indikator for udviklingen på den nordiske børs i København og udgør et omkostningseffektivt indeks, som investorerne kan kopiere. OMXCB-indekset er således særligt attraktivt til brug i forbindelse med investeringsprodukter og som sammenligningsindeks for investorer. OMXCB revideres to gange om året for at sikre, at det er investeringsbart og at transaktionsomkostningerne holdes nede. OMXCB-indeksene fik basisværdien 100 den 31. december 1995.

MidCap+ og SmallCap+
Indeks for henholdsvis mellemstore og små virksomheder. Begge indeks blev introduceret 1. april 2003 med basisværdi 1000. Selskaberne er karakteriseret ved høj likviditet, høj informationsniveau samt god investorpleje. De aktieklasser, der skal indgå i SmallCap+ og MidCap+, udvælges to gange om året, henholdsvis primo juni og primo december.

KFMX
KFMX er Københavns indeks for mindre og mellemstore selskaber. KFMX-indekset består af alle selskaber noteret på den nordiske børs i København, som ikke er repræsenteret i OMXC20-indekset. Hvis et selskab har en B-aktie i OMXC20-indekset, men ikke sine noterede A-aktier, vil ingen af selskabets aktieklasser blive inkluderet i KFMX-indekset. KFMX-indekset fik basisværdien 1000 den 7. januar 2001.


Brancheindeks
Ud over de mere generelle indeks findes der også indeks, som tager temperaturen på enkelte brancher. Således findes der på den nordiske børs indeks for energi, materialer, industri, forbrugsgoder, konsumentvarer, sundhedspleje, finans, IT, telekommunikation og forsyning.

Dow Jones
Dow Jones Industrial Average er et aktieindeks med 30 amerikanske "blue-chip"-aktier, som bliver redigeret af The Wall Street Journal. Indekset så første gang dagens lys tilbage i 1896, og er i dag en af verdens mest omtalte. I modsætning til de danske aktieindeks sker der sjældent en udskiftning af selskaber i Dow Jones, hvilket sikrer stabilitet, men som derfor ikke tager højde for de mange små growth-virksomheders udvikling.

S&P 500
S&P 500 indekset blev oprettet i 1957 af virksomheden Standard & Poors. Det er et aktieindeks over 500 store overvejende amerikanske virksomheder, som bliver handlet på de amerikanske børser New York Stock Exchange og Nasdaq. Indekset er markedsvægtet ligesom det danske OMXC20 indeks, men er siden 2005 et float-justeret indeks, som det danske OMXCB. At det er float-justeret vil sige, at kun aktier tilgængelige i fri handel indgår i indekset, altså f.eks. ikke aktier ejet af kapitalfonde eller lignende.

FTSE 100
FTSE 100, populært kaldet "the Footsie", er det mest anvendte indeks på børsen i London. Det består af de 100 største selskaber målt på markedskapital på London Stock Exchange. FTSE står for Financial Times Stock Exchange, og startede som et joint venture mellem Financial Times og London Stock Exchange. Indekset startede i 1984 med basisværdien 1000.

DAX
I Tyskland hedder det førende indeks DAX (Deutscher Aktienindex), som er et indeks over de 30 største virksomheder på børsen i Frankfurt. DAX blev introduceret den 11. januar 1988 med basisværdien 1000.

Tilbage til oversigten