Observationslisten

Københavns Fondsbørs kan overføre et selskabs værdipapirer til observationslisten, såfremt Fondsbørsen skønner, at særlige forhold bevirker, at kursfastsættelsen af selskabets værdipapirer bør ske med en særlig agtpågivenhed. Ved overførsel til observationslisten vil det offentligt blive tilkendegivet, at kursfastsættelsen af de pågældende værdipapirer er usikker eller udsat for usædvanlige påvirkninger af forskellig karakter. Overførsel til observationslisten er således et signal rettet mod aktionærer og investorer for at gøre dem opmærksom på, at særlige forhold gør sig gældende ved kursfastsættelsen af de pågældende værdipapirer.

Overførsel til observationslisten sker typisk ved igangværende forhandlinger om væsentlige forhold for et selskab, ved afgivelse af købstilbud, eller hvor der på forskellig vis har været signaleret usikkerhed om et selskabs finansielle stilling.

Det er muligt at handle med værdipapirer, der er overført til observationslisten, og sådanne handeler skal indberettes på sædvanlig vis.

I praksis sker overførsel til observationslisten ved, at det pågældende selskabs værdipapirer placeres i et særligt afsnit i Fondsbørsens officielle kursliste, og at der af Københavns Fondsbørs offentliggøres en meddelelse om overførslen og baggrunden herfor. Fondsbørsens beslutning om overførsel til observationslisten kan ske efter anmodning fra selskabet, men kan også ske uden at en sådan anmodning foreligger.

Tilbage til oversigten