Københavns Fondsbørs - Fondsbørsen - Nasdaq OMX Nordic

Københavns Fondsbørs (Copenhagen Stock Exchange - CSE) er center for handel med børsnoterede danske værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer og derivater.

Børsvirksomheden startede i Christian IV's markante børsbygning, som blev opført 1619-40 af brødrene Lourens og Hans van Steenwinckel den yngre for at tjene som varebørs, og derfor nok må betegnes som Europas ældste børs. Københavns Fondsbørs flytter pga. pladsmangel fra Børsen til Nikolaj Plads i 1974.


I 1996 gennemførtes den såkaldte Børsreform II, hvorefter Fondsbørsen ikke længere havde monopol på børsvirksomhed i Danmark. Københavns Fondsbørs blev omdannet til et aktieselskab, og aktierne blev for 60 procents vedkommende ejet af medlemmerne (pengeinstitutter og børsmæglerselskaber), og resten blev ligeligt fordelt mellem aktie- og obligationsudstedere. Fondsbørsen var herefter under tilsyn af Fondsrådet og Finanstilsynet.

Selskabet har siden 2005 været ejet af det svenske børsnoterede selskab OMX, som også ejer fondsbørser i andre nordiske og baltiske lande. I 2008 blev en fusion mellem OMX og amerikanske NASDAQ en realitet, NASDAQ OMX Group Inc..

Se Fondsbørsens handelstider og lukkedage.

Link: NASDAQ OMX Nordic med aktiekurser og nyheder fra Københavns Fondsbørs.

Tilbage til oversigten