Handelspost

Hvert instrument, der handles på OMX København, handles i en ordrebog. I odrebogen skelnes der mellem handelsposter og småordrer. En handelspost er defineret som det antal aktier, der skal til for, at ordren kan være 'kursbærende' og være med til at danne ordrebogens spread (forskellen mellem bedste bud- og udbudskurs). En handel, hvori der medgår minimum det antal aktier, der svarer til en handelspost for den givne ordrebog, vil som hovedregel opdatere seneste betalte kurs, som er den sidst handlede kurs i handelspoststørrelse.

Antallet af aktier, der udgør en handelspost, afhænger af hvilken likviditetsgruppe aktien indgår i og af aktiens kursniveau. For de ultra-likvide aktier svarer en handelspost ca. til 20.000 kr. i kursværdi, for gruppen likvide aktier beløber værdien af en handelspost sig til ca. 10.000 kr., og for gruppen mindre omsatte aktier udgør en handelspost en kursværdi på ca. 5.000 kr. Ordrer under disse markedsværdier vil blive betragtet som småordrer, og i praksis vil der kunne indlægges en småordre helt ned til én aktie. Småordren vil dog kun blive handlet i det tilfælde, hvor en sælger på markedet ønsker at indgå handel med en småordre og hvor kursen på småordren modsvarer senest betalte. Indlæggelse af småordrer garanterer derfor ikke at der gennemføres en handel, til trods for kursen på småordren er bedre en bedste pris i ordrebogen på pågældende tidspunkt.

OMX København har valgt følgende handelspoststørrelser: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, 1.500 og 2.000 stk. aktier. Kursværdien af en handelspost vil derfor kun sjældent udgøre præcist 20.000 kr., 10.000 kr. eller 5.000 kr. afhængig af den likviditetsgruppe aktien nu indgår i. En handelspost vil altid på fastsættelsestidspunktet svare til den nærmest nedrundede handelspoststørrelse, der modsvarer den kursværdi, der gælder for den likviditetsgruppe aktien tilhører. En handelspost består som minimum af én aktie.

Handelspoststørrelserne bliver redigeret to gange årligt.

Bemærk! Fra og med mandag den 13. oktober fjernes handelsposterne på samtlige aktier på Københavns Fondsbørs og Stockholmsbörsen. Dette betyder at handelsposten nu er 1 aktie, og derfor forsvinder småordrebogen for ordrer med handelsstørrelser på mindre end en handelspost. Handelspoststørrelsen på Helsingfors Børs er allerede 1 aktie og med ændringen bliver vilkårene ens på de tre nordiske børser i OMX Den Nordiske Børs.

Tilbage til oversigten