Tegningsret

I forbindelse med en virksomheds udvidelse af sin aktiekapital, en emission, kan den vælge at sælge aktier til de bestående aktionærer til favørkurs. Denne ret til at købe (tegne) aktier kaldes en tegningsret. Disse tegningsretter kan man enten udnytte eller sælge på børsen.

Mens tegningsretterne har en værdi under hele tegningsperioden og kan handles på børsen på samme måde som aktier, så forsvinder værdien af tegningsretterne når tegningsperioden er slut. Dette skyldes, at tegningsretter ikke er en ejerandel, som f.eks. en aktie, men en ret til at købe billige aktier inden for en begrænset periode. Denne ret forsvinder, når tegningsperioden er slut, og tegningsretterne eksisterer dermed ikke længere.

Tilbage til oversigten