Siemens Windpower i Danmark

I takt med befolkningstilvækst og stigende velstand overalt på kloden, vil behovet for nye energikilder vokse kraftigt i de kommende år. Vi ser allerede i dag konsekvenserne af den globale opvarming grundet brug af bl.a. fossile brændstoffer.

Der findes en anden vej, og flere aktører har i et godt stykke tid været på banen, men det er først i de senere år at vindenergi for alvor er gået hen og blevet et afgørende alternativ. En af de fremadstormende - særligt på offshore, som af mange vurderes til at være fremtidens placering for højeffektivt vindkraft - er Siemens Wind Power.

Siemens Wind Power var i 2011 den virksomhed i Danmark som skabte flest nye arbejdspladser. Der er nedenfor muligt at se en række videoer som giver et indblik i Siemens ambitioner omkring vindkraft og hvilke teknologier selskabet i øjeblikket arbejder med.

Udover at Siemens Wind Power har stærke finansielle muskler i ryggen som mindsker risikoen hos kunderne, er Siemens også helt fremme i feltet når det gælder innovation og evnen til konstant at forbedre sin teknologi. Eksempelvis står man bag en ny gearløse mølle - kaldt direct drive - som kræver mindre vedligeholdelse og som passer perfekt til offshore-placering.Siemens byggede verdens første offshore windmølle-park i 1991 og er i dag markedsledende.
Opsætning og test af 6.0 MW prototypen.