Præmieobligationer

Præmieobligationer er statsobligationer, administreret af Økonomistyrelsen, hvor renten samles i en pulje og fordeles blandt køberne ved lodtrækning.

Bemærk, at staten ikke udsteder nye præmieobligationer og heller ikke forlænger de nuværende obligationer. Renterne bliver dog stadig udtrukket på de endnu gældende obligationer, men inden 2010 vil alle præmieobligationer være udløbet.

Præmieobligationer har forskellig farve og udløbsdato. Man kan indløse en præmieobligation med pålydende indtil 10 år efter udløbstidspunktet. Indløsningen kan ske på posthuse, hos Danmarks Nationalbank og i de fleste pengeinstitutter. Det koster ikke noget at indløse obligationerne.

Der foretages løbende trækninger af præmieobligationer. Man kan se trækningslisterne på biblioteker og posthuse, hvor de ligger fremme. Desuden offentliggøres trækningslisterne i de landsdækkende aviser. På Økonomistyrelsens hjemmeside kan man nemt og hurtigt se, om der er gevinst på en præmieobligation ved hjælp af den automatiske søgefunktion.

Man kan få udbetalt sine præmier fra trækning af præmieobligationer på posthuset og via Økonomistyrelsen. Præmier over en vis størrelse skal dog først kontrolleres af Økonomistyrelsen. Man kan hæve sin præmie i op til tre år efter trækningen, hvorefter præmien forældes.

Der kan fås flere oplysninger om præmieobligation hos Økonomistyrelsen, hvor man ligeledes kan se trækningerne fra 2004 og frem.

Gevinster af danske præmieobligationer er skattefrie, men der svares 15 % i afgift af den del af gevinstens beløb som overstiger 200 kr.

Tilbage til oversigten