Navnenotering

At en aktie noteres på navn betyder, at investor får sit navn indskrevet i selskabets aktiebog. Ved navnenotering modtager selskabet dine adresseoplysninger, og selskabet kan således se hvem der ejer aktierne. Dette er ellers kun oplysninger som Værdipapircentralen er i besiddelse af.

Navnenotering er en forudsætning for, at man bliver inviteret til generalforsamling, at man kan stemme på generalforsamlingen samt at man kan modtage nyheder og regnskabsmeddelelser tilsendt fra selskabet. Navnenotering er frivillig og det sker ved henvendelse til depot-banken, oftest i forbindelse med købet. De kontoførende institutter indrapporterer navnenotering eller afnotering til Værdipapircentralen, som videregiver oplysningerne til det enkelte selskabs aktiebogsfører.

Tilbage til oversigten