Investeringsforening

En investeringsforening samler en gruppe indskydere eller investorers penge i en fælles pulje. Idéen er at det bl.a. skal være nemt og billigt for den enkelte investor at sprede sit indskud i en bred vifte af selskaber, obligationer eller andre investeringsaktiver, hvor man deles om omkostningerne, samtidig med at hver investor ikke selv skal bruge ressourcer på at analysere de enkelte selskaber. Der findes mange typer investeringsforeninger, der er f.eks. muligt at købe andele i investeringsforeninger som har specialiseret sig i bestemte lande eller sektorer, det kunne f.eks. være et land som USA eller en investeringsforening med fokus på medicinalaktier.

Tilbage til oversigten