Hvorfor går aktiekurserne op og ned?

Aktier går op, fordi flere mennesker vil købe end at sælge. Når dette sker, begynder de at byde højere priser, end aktierne handles til på det pågældende tidspunkt. På den anden side af den samme mønt går aktier ned, fordi flere mennesker vil sælge end købe. For hurtigt at sælge deres aktier er de villige til at acceptere en lavere pris.

Det er muligt at se på et aktieselskabs årsregnskab og vurdere, hvad virksomheden er bør være værd. Investorer, der tager denne tilgang, siges at undersøge virksomhedens "fundamentale" værdi. De forsøger at finde en undervurderet aktie - en, der handler under den "bogførte værdi". De føler, at andre eller flere andre investorer før eller siden vil indse, at virksomheden bliver mere værd end den nuværende pris og dermed begynder at byde den op.

Hvis man stadig har mod på ”rigtig” investering er anden indgangsvinkel den "tekniske tilgang". Her undersøger investorer (også kaldte tekniske analytikere) nøje grafer, formationer og andre indikatorer som kan være afspejlet i kortere og længerevarende kursbevægelser. Investorerne her er ofte på udkig efter tendenser, som de føler, vil gentages i den nærmeste fremtid. Disse aktieinvestorer ser også på, hvad der sker på markedet som helhed, og forsøger at foregribe hvad der forventes at ske på markedet og i enkeltaktier fremadrettet.

Nogle gange handler virksomheder til halvdelen af deres "bogførte værdi", mens de andre gange handles til dobbelt, tredobbelt eller endog endnu højere værdiansættelse. Når dette sker, kan det skabe nogle pludselige og store prisudsving – også kaldt volatilitet. Denne volatilitet er bl.a. det, der gør det muligt at opnå store overskud på markedet. Den er samtidig også ansvarlig for store tab.

Aktiemarkedet er i det væsentlige en kæmpe auktion, hvor ejerskab af store virksomheder er til salg. Hvis nogle investorer tror, at et bestemt selskab vil være en god investering, er de villige til at byde prisen op. På samme måde, når mange investorer ønsker at sælge en aktie på samme tid, vil udbuddet overstige efterspørgslen, og prisen vil falde.

At se på aktiemarkedet kan ofte sammenlignes med at se en bold blive kastet hårdt mod jorden. Det går op og kommer ned og går derefter ret op igen. Dette kan være yderst frustrerende for mange investorer, der vil have det til at gå op i et stabilt mønster.

Mange investorer (i modsætning til alm. handlende forbrugere) har en "buy and hold" filosofi. Dette ville fungere godt i et konstant stigende marked. Uheldigvis går aktiemarkedet ikke op i en lige linje. Der er ups og downs hvilket ofte frustrerer denne type investorer. I dag er mange investorer blevet "tradere", der køber og sælger hyppigt på markedets svingninger og kursfluktationer i de enkelte aktier.

Uanset hvilken investeringstilgang man har må man være forberedt på at der ingen sikre veje er til gevinster – historiske afkast har dog vist at tålmodighed, god spredning og sund fornuft over tid ofte er blevet belønnet flerfold i forhold til andre investeringsmuligheder.