Gearing

Gearing er betegnelsen for forholdet mellem gæld og egenkapital. En gearing på f.eks. 10 betyder, at et selskab har lånt 10 kroner for hver krone det har i egenkapital. Jo højere gearing et selskab har, jo større risiko har selskabet for at tabe egenkapitalen.

En investor kan også geare sine investeringer, idet han kan vælge at låne penge til at investere for. Gearing øger risikoen ved at investere. Hvis man er i stand til at tjene flere penge på sine investeringer, end det koster at låne pengene, vil der være en gevinst. Hvis derimod værdien af investeringerne falder, vil investoren måske dels have tabt penge på investeringerne, dels stå med et lån, der skal betales tilbage plus løbende udgifter til renter.

Tilbage til oversigten