Gearing - et vigtigt redskab i investeringsverdenen

Risiko er ligesom ild - kontrolleret risiko kan gavne dig og ukontrolleret risiko kan ende med at ødelægge dig. Dette citat er en helt kort forklaring er begrebet gearing, der er et af de vigtigste redskaber i investeringsverdenen. I denne artikel bliver du introduceret for begrebet gearing og få forklaret, hvordan du kan anvende risiko som et redskab til at optimere din indtjening og dermed hjælpe dig til at spare op.

Investering for lånte penge
At geare en investering betyder også, at du får en andel af din investering finansieret af et lån. Hvis du eksempelvis gearer din investering 1,5 gang betyder det, at man selv investerer 100.000 kr. og låner 50.000 kr. i banken. Dermed investerer man for et samlet beløb på 150.000 kr. Sagt på en anden måde betyder det, at ens potentielle afkast ganges med 1,5 og giver et potentielt højere afkast end hvis man ikke have benyttet gearing.

På den anden side medfører gearing også en forøget risiko. Hvis ens eksponering i aktier falder 100% vil man både miste sine egne 100.000 kr., men også de 50.000 kr. som man har lånt i banken. Af netop den grund har mange en helt klar holdning om aldrig at investere for lånte penge. Det kan dog ikke benægtes, at gearing er en teknik, som kan være særdeles gavnlig under de rette omstændigheder og bruges også hyppigt i den professionelle investeringsverden.

Tidshorisont og risikoprofil
Jo længere tidshorisont du har som investor, des højere risiko kan du påtage dig. Denne påstand er baseret på statistiske fakta fremkommet af observationer af forskellige investeringsformer. Aktiemarkedet har historisk set altid givet et gennemsnitligt årligt afkast på 7-10%. I samme periode har eksempelvis obligationer i gennemsnit givet et meget lavere afkast på 1-3%. Med andre ord har det altid være en fordel at være eksponeret mod aktier - på den lange bane.

I nogle perioder har obligationer nemlig også outperformet aktiemarkedet - særligt i perioder med recession, hvor aktiemarkedet har taget nogle store dyk. Her ville det have været godt at være investeret i obligationer, men aktiemarkedet er på den anden side altid kommet tilbage igen. Pointen her er altså, at hvis ens tidshorisont er lang nok, bør man altid vælge aktier frem for obligationer. Alternativt kan man også vælge alternative former for investeringer, såsom konceptet crowdlending, der på mange måder kan betragtes som en alternativ obligation.

Investeringsstrategi og opsparingsformer
Med udgangspunkt i vores tidligere pointe, bør man fastlægge sin investeringsstrategi ud fra tidshorisonten. Dvs. at eksempelvis børneopsparingen med en tidshorisont på 18 år ud fra et statistisk synspunkt bør investeres 100% i aktier. I en ung alder bør pensionsopsparingen også investeres 100% i aktier og i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen, bør risikoen reduceres. Som et supplement til den risiko som aktier indebærer, kan man også benytte gearing til at øge eksponeringen yderligere ved en særlig lang tidshorisont. Hvis man historisk set havde haft en gearing på 1,5 og altid været fuld eksponeret i aktiemarkedet, ville man altså have opnået et afkast på mellem 10,5-15% frem for 7-10%.