Hvad er Folkebørsen?

Bemærk! Alle lønmodtagere har fra den 1. juni og frem til nytår i år mulighed for at få udbetalt Den Særlige Pensionsopsparing, selv om de ikke er fyldt 65 år. Regeringen giver nu mulighed for, at man kan få udbetalt den tvungne pension mod at betale 35 pct. i skat af de første 15.000 kr. og 50 pct. i skat af det resterede beløb.

ATP's elektroniske investeringsportal Folkebørsen åbnede den 3. januar 2005. Her kan man investere de penge, som man har indbetalt til den Særlige Pensionsopsparing (SP). SP-opsparingerne kan ikke investeres i enkelte aktier, men blandt 148 investeringsfonde fra fondsforvaltere over hele verden.

Siden 1998 har alle lønmodtagere indbetalt 1 procent af deres bruttoløn til SP. Folketinget valgte midlertidigt at suspendere indbetalingen til SP fra 2004. Den Særlige Pensionsopsparing er lovbestemt og er dermed en tvungen indbetaling.

ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension - udbetaler den Særlige Pensionsopsparing i rater over ti år, når man bliver folkepensionist. Man kan dog vælge at udskyde starten på sine udbetalinger til man bliver 70 år. Hvis man ikke har opsparet nok til ti års udbetalinger, får man et engangsbeløb.

Via Folkebørsen kan man selv bestemme over de midler, som man har indbetalt til den Særlige Pensionsopsparing. Man kan bruge Folkebørsen på tre forskellige måder:

Fra 2005 blev det desuden muligt at overføre SP-opsparingen til et andet pensionsinstitut. Her er det muligt at sætte beløbet på en kontant konto, bankens pensionspulje eller et individuelt pensionsdepot, hvor man selv vælger hvilke værdipapiere der investeres i. Man vil dog fortsat have en konto i ATP, og en gang om året overfører ATP værdien af opsamlingskontoen til den valgte bank. SP-ordningen kan ikke lægges sammen med en bestående ratepension.

Tilbage til oversigten