Hvad er CFD og CFD-handler?


En spændende måde at handle aktier på gemmer sig bag betegnelsen Contract For Difference (CFD) eller differencekontrakt på dansk, også kaldt CFD-handler. Det gør det muligt at tjene penge, selv om der som er uro på aktiemarkedet.

At handle med CFD-aktier betyder, at man spekulerer i aktieudsving – hvilket gør det muligt at tjene penge både når aktien stiger og falder i kurs.

En CFD er et fuldstændigt syntetisk produkt – et såkaldt derivat – hvilket betyder, at man ikke køber og sælger de rigtige aktier. Derfor kan man eksempelvis ikke udnytte de stemmerettigheder og aktionærfordele, som ellers følger med ejerskabet af en aktie. I stedet handler man en kontrakt på en aktie og bliver afregnet kontant for differencen mellem købs- og salgsprisen på den pågældende kontrakt.

Ved at handle CFDer kan du på en nem og hurtig måde spekulere i kursudsvingene på enkeltaktier eller indeks. Du kan både købe og sælge en CFD, hvilket giver dig mulighed for både at gå lang eller kort i markedet. Når du køber CFDer (går lang), svarer det til, at du køber de underliggende aktier, og du deltager således i gevinster, hvis de underliggende aktier stiger.

Spekulation i faldende kurser kaldes shorting, eller at gå kort. Kort sagt går shorting ud på, at hvis du forventer at en aktie vil falde i kurs, sælger du. Når kursen er faldet til et niveau, hvor du vil realisere gevinsten, køber du din position tilbage og bliver herefter kontant afregnet på din konto. Eller sagt på en anden måde: Man køber og sælger et papir, som man låner af sin børsmægler. Er papirerne, når man leverer dem tilbage, faldet i værdi, kan man høste en fortjeneste, og er de steget, må man indkassere et tab.

Samtidig er det muligt at geare sin investering eksempelvis 10 gange. Det betyder, at du kun behøver at lægge 10.000 kroner for en investering på 100.000 kroner. Omvendt er tabet også større, hvis aktiekursen går i modsatte retning end forventet.

Det er desværre ikke muligt at handle med CFD-aktier gennem bankers almindelige netbank. Det er derimod muligt at spekulere på aktiefald og -stigninger hos f.eks. Saxo Bank.

Tilbage til oversigten