Aktiespareklubber

En aktiespareklub er en gruppe af personer, der slår sig sammen om at investere i aktier. Ved at medlemmerne indskyder et månedligt beløb investeres i fællesskab. Det primære formål er, at medlemmerne lærer aktiehandel i praksis og lærer af hinandens erfaringer.

Nedenfor finder du en oversigt over et udvalg af danske aktiespareklubber.

Aktiespareklubben PointFigure

Formålet med aktiespareklubben PointFigure er at øge medlemmernes kendskab til investering i aktier og andre finansielle instrumenter. Hertil udsendes bl.a. små artikler og analyser med jævne mellemrum. For at afprøve og synliggøre denne viden, foretages der fælles investeringer i værdipapirer.

Alle kan søge om at blive medlem af aktiespareklubben PointFigure, dog vil anbefalinger fra eksisterende medlemmer blive foretrukket. Klubben har et begrænset antal medlemmer, og optager ikke medlemmer udover dette antal. På klubbens forside angives antallet af ledige pladser i klubben.

Som basis for klubbens handler bruges Teknisk Analyse, samt en analyse af de generelle konjunkturer. Aktier udvælges først efter en nøgletalsanalyse, der bl.a. skal vise, om aktien er lavt eller højt prisfastsat m.m.

Aktiespareklubben ASK2003

ASK2003 var en aktiespareklub som blev stiftet den 18. februar 2003. Klubbens formål er i fællesskab at foretage investeringer, primært i aktier, men også andre investeringsobjekter, samt gennem analyser og diskussioner at øge forståelsen for investering i værdipapirer.

Der kan maksimalt optages 15 aktive medlemmer i klubben. Herudover kan klubben have et antal passive medlemmer hvilke tidligere har været aktive. Optagelse af et nyt medlem kan kun ske, såfremt ingen af de tilstedeværende er imod. Et potentielt medlem skal anbefales af et medlem. Ansøgningen behandles på et medlemsmøde.

Aktiespareklubben TAselv

Aktiespareklubben TAselv's, formål er at øge forståelsen blandt medlemmerne for investering i værdipapirer, at benytte værktøjskassen "Teknisk Analyse", samt at synliggøre disse erfaringer gennem fælles investeringer i værdipapirer. Klubben har et begrænset medlemsantal på 20 personer. Såfremt klubben er oppe på dette antal, kan interesserede skrives på venteliste. Optagelse af et nyt medlem kan kun ske, såfremt ingen af de tilstedeværende er imod.

Dansk Aktionærforening

Flere lokalforeninger under Dansk Aktionærforening har oprettet aktiespareklubber. Læs nærmere på foreningens hjemmeside.

Tilbage til oversigten