Hvad er aktieklasser?

En aktieklasse er en gruppe af aktier. Aktierne i samme aktieklasse har samme rettigheder vedrørende f.eks. stemmekraft. De mest almindelige aktieklasser er benævnt A-aktier og B-aktier, hvor A-aktier på generalforsamlinger kan være tildelt større stemmekraft end B-aktier. Stemmekraften i B-aktier skal dog som minimum udgøre 10% af stemmekraften i A-aktier. Normalt har en B-aktie 1 stemme, mens en A-aktie har 10 stemmer. I nogle tilfælde udbetales der som kompensation for den begrænsede stemmekraft yderligere i udbytte til ejerne af B-aktier.

Tilbage til oversigten